Powróć do: O BIBLIOTECE

Usługi

1. Wypożyczanie zbiorów

Z biblioteki można wypożyczyć do domu książki, w tym literaturę piękną, naukową i popularnonaukową, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne i akademickie, audiobooki, filmy, płyty z muzyką analogowe i kompaktowe oraz wybrane czasopisma.

Wypożyczenia zbiorów prowadzą Wypożyczalnia Główna, Czytelnia Główna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Wypożyczalnia Muzyczna oraz filie miejskie.

2. Udostępnianie zbiorów na miejscu

Z materiałów zgromadzonych w czytelniach i księgozbiorach podręcznych można korzystać wyłącznie na miejscu. 

Księgozbiory te tworzą publikacje naukowe, wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki i informatory, materiały o regionie, gazety i czasopisma oraz bogate zbiory specjalne: rękopisy, starodruki, grafika i kartografia. 

Na miejscu można też korzystać z dokumentów życia społecznego. Do tej kategorii należą druki urzędowe, afisze, zaproszenia i programy imprez, fotografie, pocztówki, kalendarze, korespondencja, obwieszczenia i broszury związane tematycznie z Rzeszowem oraz województwem podkarpackim.

3. Wypożyczenia międzybiblioteczne

Wypożyczenia międzybiblioteczne to sprowadzanie z innych bibliotek materiałów bibliotecznych, których nie posiadamy w swoich zbiorach, a które są niezbędne naszym czytelnikom. 

Wypożyczenia międzybiblioteczne realizuje Czytelnia Główna, tam też udostępniane są sprowadzone z zewnątrz materiały.

Więcej informacji w zakładce Dla czytelników

4. Udzielanie informacji

Bibliotekarze ze wszystkich placówek WiMBP w Rzeszowie udzielają bezpłatnie informacji o zbiorach, usługach i korzystaniu z bibliotecznego systemu komputerowego. Na potrzeby użytkowników wyszukują informacji rzeczowej, bibliotecznej i bibliograficznej. Informacja udzielana jest na miejscu w bibliotekach, telefonicznie i e-mailowo na podstawie księgozbiorów bibliotek, kartotek i katalogów, baz danych oraz internetu.

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

5. Dostęp do katalogów elektronicznych i baz danych 

Czytelnicy mogą korzystać z wielu baz danych, zestawień w formie elektronicznej i zasobów cyfrowych. Dostęp do nich możliwy jest ze stanowisk komputerowych we wszystkich bibliotekach oraz ze strony internetowej biblioteki.

Katalog centralny rejestruje zbiory: Wypożyczalni Głównej, Czytelni Głównej, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, Wypożyczalni Muzycznej oraz filii miejskich. To również narzędzie do wyszukiwania informacji o publikacjach elektronicznych: zasobach portalu Wolne Lektury czy e-bookach z oferty Legimi.

Przejdź do Katalogu centralnego WiMBP w Rzeszowie.

Katalog czasopism rejestruje zbiory z Czytelni Głównej oraz czasopisma lokalne z woj. podkarpackiego ze zbiorów Oddziału Dokumentów Życia Społecznego.

Przejdź do Katalogu czasopism WiMBP w Rzeszowie.

Bibliografia Regionalna Województwa Podkarpackiego obejmuje publikacje dotyczące naszego regionu.

Bibliografia województwa podkarpackiego (System Bibliografii Regionalnej Województwa Podkarpackiego od 2008 r.) 

Bibliografia województwa podkarpackiego za lata 2000-2007

Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego za lata 1996-1999 

Bibliografie regionalne  (w formacie pdf) 

Dodatkowe informacje na temat bibliografii regionalnej dostępne w zakładce E-zbiory

6. Obsługa konta czytelniczego w internecie

Użytkownicy mogą samodzielnie przez internet:

 • sprawdzić stan konta czytelniczego,
 • prolongować wypożyczone książki (o ile nie zostały one przetrzymane i nie czeka na nie kolejny czytelnik),
 • zarezerwować lub zamówić książki.

Rezerwowanie dotyczy książek, które są na półce w bibliotece. Funkcja ta działa w Wypożyczalni Głównej i Czytelni Głównej i polega na odłożeniu wybranej książki. Zarezerwowane materiały oczekują na odbiór przez 3 dni. 

Zamawianie książek dotyczy tytułów, które są wypożyczone i polega na ustawieniu się w wirtualnej kolejce osób oczekujących na zwrot danej książki.

7. Dostęp do internetu

W bibliotece można bezpłatnie skorzystać z internetu i pakietu MS Office na ogólnodostępnych komputerach.

Czytelnicy mogą używać internetu za pośrednictwem wi-fi na własnych laptopach i telefonach w następujących placówkach:

 • budynku głównym WiMBP w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13,
 • Wypożyczalni Głównej przy ul. Dąbrowskiego 33a,
 • Wypożyczalni Muzycznej przy ul. Żeromskiego 2,
 • Oddziale dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Słowackiego 11,
 • Filii nr 3 przy ul. Krzyżanowskiego 6,
 • Filii nr 4 przy ul. Ofiar Katynia 15,
 • Filii nr 6 przy ul. Podwisłocze 6,
 • Filii nr 10 przy ul. Podchorążych 1.

Z internetu w bibliotece można korzystać tylko w celach edukacyjnych i informacyjnych. 

8. Książkomat i wrzutnia

W Wypożyczalni Głównej działają całodobowo książkomat i wrzutnia – urządzenia pozwalające na samodzielny odbiór i zwrot materiałów bibliotecznych przez czytelników.

Więcej informacji w zakładce Dla czytelników.

9. Imprezy czytelnicze

W bibliotece organizujemy:

 • spotkania literackie z autorami,
 • wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • koncerty kameralne i spotkania muzyczne,
 • wystawy malarstwa, grafiki, fotografii twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych, w tym wystawy autorskie i pokonkursowe dla dzieci i młodzieży,
 • tematyczne ekspozycje i wystawy prezentujące zbiory własne biblioteki, jak również kolekcjonerów i regionalistów,
 • lekcje biblioteczne i zajęcia tematyczne dla uczniów i przedszkolaków.

W kalendarzu imprez bibliotecznych już na stałe zapisały się następujące akcje i wydarzenia: 

 • Atrakcje na Wakacje,
 • Europejskie Dni Dziedzictwa,
 • Ferie w Bibliotece,
 • Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci,
 • Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich,
 • Narodowe Czytanie,
 • Noc Biblioteki,
 • Światowy Dzień Poezji,
 • Święto Paniagi,
 • Tydzień Bibliotek, 
 • Tydzień Czytania Dzieciom,
 • Weekend Seniora z Kulturą.

Zapowiedzi imprez czytelniczych można znaleźć w Aktualnościach

10. Szkolenia, kursy i warsztaty dla czytelników

W bibliotece przygotowujemy rozmaite działania edukacyjne dla naszych czytelników. Zapraszamy na kursy rękodzielnicze, graficzne oraz z zakresu nowych technologii. Cyklicznie organizujemy szkolenia komputerowe dla seniorów, zarówno z podstaw obsługi komputera, tabletu czy smartfona, jak też pokazujące zastosowanie i użyteczność internetu w codziennym życiu.

O zapisach na wydarzenia informujemy w Aktualnościach