Przeszłość w pamiątkach ukryta – cyfrowa prezentacja dziedzictwa kulturowego regionu z archiwów prywatnych

Projekt „Przeszłość w pamiątkach ukryta” to propozycja Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie skierowana do miłośników archiwaliów, w szczególności zaś dawnej fotografii. Serwis gromadzi zdigitalizowane i skatalogowane przez pracowników Biblioteki pamiątki rodzinne mieszkańców Podkarpacia.

 

Aktualnie obejrzeć w nim można blisko 7 000 zdjęć, pocztówek, świadectw, dyplomów, odznaczeń, listów, pism urzędowych i innych druków dokumentujących zarówno losy rodzin i pojedynczych osób, jak też historię miejskiej architektury, regionalne tradycje i obrzędy ludowe czy wydarzenia, które miały miejsce w XIX i XX wieku w miastach i wsiach regionu.

 

Na szczególną uwagę zasługuje galeria fotografii z atelier Edwarda Janusza (działającego w Rzeszowie w latach 1886–1951) przedstawiających, m.in. wizerunki żołnierzy austriackich, mieszczan rzeszowskich i mieszkańców okolicznych wsi, jak i galeria kilkuset studyjnych portretów Kresowian wykonanych w przedwojennych zakładach fotograficznych Lwowa, Stanisławowa, Złoczowa, Drohobycza, Sambora czy Kołomyi. Ulice i budynki dawnego Lwowa, podobnie jak i Rzeszowa czy Przemyśla, poznać można lepiej dzięki obszernym kolekcjom cyfrowych pocztówek.

 

Zachęcamy do przejrzenia domowych archiwów i albumów – projekt „Przeszłość w pamiątkach ukryta” ma bowiem charakter otwarty, tj. nadal przyjmujemy materiały do digitalizacji. Osoby chętne do przekazywania rodzinnych pamiątek w celu zeskanowania oraz prezentacji na naszej stronie internetowej, prosimy o kontakt:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13

Barbara Pitera
tel. (17) 866 94 41 
e-mail: bpitera@wimbp.rzeszow.pl


Strona internetowa projektu „Przeszłość w pamiątkach ukryta”

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
projekty