Powróć do: Dla Czytelników

Oferta dla osób z niepełnosprawnością

Księgozbiór i zbiory audiowizualne

Osobom z niepełnosprawnością udostępniamy materiały biblioteczne, które nie tylko rozbudzają i wspierają zainteresowania, ale także rekompensują fizyczne i psychiczne ograniczenia. 

Posiadamy w swojej ofercie bogate zbiory audiobooków na płytach i odtwarzaczach Czytak, które umożliwiają kontakt ze współczesną literaturą osobom z dysfunkcjami wzroku, oraz książki z większą czcionką, ułatwiające czytanie słabowidzącym. 

W naszych wypożyczalniach znaleźć można także filmy na płytach DVD dla dzieci i dorosłych posiadające opcję audiodeskrypcji dla niewidzących i słabowidzących oraz dające możliwość wyboru napisów zamiast lektora (funkcja użyteczna dla osób niesłyszących i słabosłyszących).

Gromadzimy ponadto księgozbiór, którego zakres treściowy przydatny jest osobom z niepełnosprawnością oraz ich najbliższym. Szeroki wybór wydawnictw z zakresu medycyny i nauk pokrewnych oferuje m.in. Wypożyczalnia Główna przy ul. Dąbrowskiego 33A oraz Filia nr 15 zlokalizowana w budynku Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 przy ul. Lwowskiej 60.

Sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne dla osób niewidomych i słabowidzących

Wybrane filie WiMBP w Rzeszowie (Filia nr 2 przy ul. Fredry 5, Filia nr 4 przy ul. Ofiar Katynia 15, Filia nr 8 przy ul. Okulickiego 3, Filia nr 9 przy ul. Czackiego 5 oraz Filia nr 13 przy ul. Iwonickiej 38) są wyposażone w stanowiska komputerowe ułatwiające korzystanie ze zbiorów bibliotecznych osobom z dysfunkcjami wzroku. Składają się one z powiększalnika, urządzenia lektorskiego, programu powiększającego zawartość ekranu komputera i programu udźwiękawiającego system komputerowy. 

W ww. filiach zamontowano również oznaczenia w postaci linii naprowadzających i pól uwagi oraz tabliczki z tekstem w brajlu informujące m.in. o aktualnym położeniu osoby przychodzącej do biblioteki i układzie pomieszczeń.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca osoby niewidome lub słabowidzące mogą u nas wypożyczać odtwarzacze Czytak wraz z dedykowanymi audiobookami. Urządzenia dostępne są w Wypożyczalni Muzycznej przy ul. Żeromskiego 2 oraz Filii nr 4 przy ul. Ofiar Katynia 15. Bibliotekarze udzielają w tych placówkach informacji na temat obsługi Czytaków oraz udostępniają cyfrowe książki.

Działalność kulturalna

Przez cały rok prowadzimy działania spełniające funkcję integracyjną, starając się tworzyć z biblioteki miejsce otwarte dla wszystkich. 

Osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi proponujemy m.in. spotkania z elementami biblioterapii. Oferta skierowana jest zarówno do uczniów przedszkoli i szkół specjalnych, uczniów klas integracyjnych, jak i uczestników środowiskowych domów samopomocy. Jako że „terapia książką” wychodzi poza schemat czytania i opowiadania historii, połączona jest z działaniami o charakterze sensorycznym i integracyjnym – warsztatami animacyjnymi, plastycznymi, zabawami teatralnymi.