O nas

Biblioteki samorządowe powiatu rzeszowskiego udostępniają czytelnikom do wypożyczenia na zewnątrz bogate zbiory książek i innych materiałów o różnorodnej tematyce, m.in. literaturę piękną dla dorosłych, popularnonaukową i naukową, książki dla dzieci i młodzieży. Na uwagę zasługują zbiory regionalne, lektury i opracowania szkolne oraz akademickie, przewodniki turystyczne czy bestsellery czytelnicze.

W powiecie rzeszowskim w 2021 r. funkcjonowało 65 placówek bibliotecznych o zróżnicowanej strukturze organizacyjnej. Na terenie 14 gmin działały:

  • 1 biblioteka  miejska (Dynów),
  • 5 bibliotek miejsko-gminnych (Błażowa, Boguchwała, Głogów Małopolski, Sokołów Małopolski, Tyczyn),
  • 6 bibliotek gminnych (Chmielnik, Dynów z siedzibą w Bachórzu, Hyżne, Lubenia, Świlcza z siedzibą w Trzcianie, Trzebownisko z siedzibą w Stobiernej) o samodzielnej strukturze  organizacyjnej,
  • 2 biblioteki  wchodzące  w  skład  ośrodków (centrów) kultury (Kamień, Krasne).

W gminie Chmielnik działalność kontynuował punkt biblioteczny w Borówkach.

Liczba mieszkańców w powiecie w 2021 r. przypadających na jedną placówkę biblioteczną wyniosła 2612. Najmniej mieszkańców na 1 bibliotekę  przypadało w GBP w Dynowie z siedzibą w Bachórzu  (972 osoby). Natomiast najwięcej mieszkańców na 1 bibliotekę przypadało w gminie Trzebownisko – aż 7627.   

Przeciętna liczba czytelników na 1 placówkę biblioteczną w powiecie rzeszowskim w 2021 r. wyniosła 323 osoby. Najmniej czytelników na jedną bibliotekę przypadało w GBP w Dynowie z siedzibą w Bachórzu (92 czytelników), natomiast najwięcej czytelników na jedną bibliotekę zanotowano w MBP w Dynowie (963 czytelników).

Wszystkie biblioteki publiczne w powiecie rzeszowskim mają dostęp do internetu. Czytelnicy w każdej placówce mogą bezpłatnie korzystać z sieci.

Biblioteki publiczne w powiecie rzeszowskim na koniec 2021 r. posiadały 670 548 wol. zbiorów, zarejestrowały 20 965 czytelników, udostępniły 445 369 książek oraz odnotowały 182 672 odwiedziny użytkowników.