Powróć do: E-ZBIORY

Legalis

Legalis to aktualizowana każdego dnia całościowa baza prawa polskiego i europejskiego. Zawiera systemowo powiązane akty prawne, orzecznictwo i wzory pism ze wszystkich dziedzin prawa. 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie oferuje czytelnikom dostęp do systemu Legalis w wersji Premium. Korzystanie z systemu nie wymaga logowania i jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników. Będąc w bibliotece, wystarczy w przeglądarce internetowej wpisać adres http://sip.legalis.pl, a uruchomiony zostanie dostęp do bazy przepisów prawnych.

Z systemu Legalis korzystać można na komputerach stacjonarnych w bibliotekach, a także na prywatnych laptopach czytelników w strefach wi-fi w następujących placówkach WiMBP w Rzeszowie:

  1. Wypożyczalnia Muzyczna, ul. Żeromskiego 2.
  2. Wypożyczalnia Główna, ul. Dąbrowskiego 33a.
  3. Budynek główny Biblioteki, ul. Sokoła 13.
  4. Filia nr 3, ul. Krzyżanowskiego 6.
  5. Filia nr 4, ul. Ofiar Katynia 15.
  6. Filia nr 6, ul. Podwisłocze 6.
  7. Filia nr 8, ul. Okulickiego 3 [brak możliwości podłączenia prywatnych laptopów].
  8. Filia nr 10, ul. Podchorążych 1.

Użytkownicy korzystający z systemu Legalis w wersji Premium mogą zapisywać wybrane fragmenty przepisów prawnych na prywatne nośniki pamięci. Z wyłączeniem budynku głównego przy ul. Sokoła 13, żadna z placówek nie wykonuje wydruków z bazy przepisów prawnych.

O szczegóły związane z korzystaniem z systemu Legalis można pytać bibliotekarzy w wymienionych wyżej filiach i oddziałach WiMBP w Rzeszowie.

Kontakt: 17 866 94 27, e-mail: czytelnia@wimbp.rzeszow.pl