Miłosz dla współczesnych: patron literacki 2024 w zbiorach WiMBP w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza na wystawę

 

Miłosz dla współczesnych – patron literacki 2024 w zbiorach WiMBP w Rzeszowie

5 lutego - 30 kwietnia 2024 roku

Budynek główny, ul. Sokoła 13

Wstęp wolny, w godzinach otwarcia

 

Wystawa Miłosz dla współczesnych ma na celu przybliżenie sylwetki Czesława Miłosza, zaprezentowanie różnorodnych aspektów jego twórczości oraz nakłonienie odbiorców do refleksji nad ważnymi dla poety tematami, tj. wolnością, ojczyzną i tożsamością. 

Twórczość Miłosza obejmuje szeroki zakres tematyczny i stylistyczny, a jego wpływ na literaturę światową jest nadal widoczny.

Miłosz poruszał zagadnienia związane z historią, traumami wojennymi i zmianami społecznymi. Jego wiersze zawierają głębokie przemyślenia na temat czasu i ludzkiego losu. Jako świadek wydarzeń historycznych, Miłosz w swojej twórczości krytykuje w totalitarne reżimy, zarówno nazistowski, jak i sowiecki. Jego dzieła wyrażają tęsknotę za wolnością jednostki i opowiadają się za wartościami demokratycznymi.

Wiersze laureata Nagrody Nobla eksplorują kwestie metafizyczne, duchowość i relacje między człowiekiem a boskością. Jego prace mają silny kontekst filozoficzny. Poeta jest mistrzem odważnego użycia języka. Jego poezja charakteryzuje się precyzją słowa, głębokim znaczeniem i unikalnym stylem, który potrafił dostosować do różnych tematów. Twórczość Miłosza porusza tematy egzystencjalne i pytania o sens życia. Jego wiersze są introspekcyjne i stawiają trudne pytania o istotę ludzkiego istnienia.

W 1980 roku Czesław Miłosz został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury za „bezkompromisową wnikliwość w ujawnianiu zagrożenia człowieka w świecie pełnym gwałtownych konfliktów”.

Jego dziedzictwo literackie jest nadal studiowane i cenione zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, a jego wpływ na literaturę i myślenie pozostaje wciąż aktualny.

Data wydarzenia:
Godz.: 00:00
Placówka: Budynek Główny, ul. Sokoła 13
Dla kogo: Dla wszystkich

Galeria zdjęć

Otwarta książka, na stronie fragnemt wiersza "wcielenie" Dwie rozłożone książki: "Ocalenie" i "Antologia walki" Gabloty wystawiennicze z książkami, nad gablotami wystawa na planszach. Kartki z wierszami przypięte spinaczami do sznureczka.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia