Powróć do: Dla Czytelników

FAQ

Jak się zapisać do biblioteki?

Wystarczy przyjść do wybranej placówki z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL. Bibliotekarz poprosi o zapoznanie się z regulaminem i wypełnienie karty zapisu, a następnie wyda kartę biblioteczną. W przypadku nieletnich kartę zapisu podpisuje rodzic lub opiekun prawny. 

Cudzoziemcy proszeni są o przedstawienie dokumentu tożsamości oraz karty stałego (czasowego) pobytu lub innego dokumentu potwierdzającego stały lub tymczasowy adres zamieszkania na terenie Polski.

Czy zapisanie się do biblioteki jest bezpłatne?

Tak. Biblioteka nie pobiera opłat za zapisy.

Czy można zapisać się do biblioteki przez internet?

Tak. Trzeba w tym celu wypełnić formularz  rejestracyjny dostępny w Katalogu online. 

Zdalny zapis uprawnia do korzystania z usług rezerwacji i zamówień. Wypożyczanie zbiorów jest możliwe dopiero po osobistym zapisie w Bibliotece.

Ile książek można wypożyczyć i na jak długo?

Jednorazowo wypożyczyć można 5 książek (bądź innych materiałów bibliotecznych) i jedno urządzenie mobilne. Książki oraz urządzenia mobilne wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. Filmy oraz czasopisma wypożyczane są na 7 dni kalendarzowych.

Jak sprawdzić stan swojego konta bibliotecznego i terminy zwrotu?

Stan konta bibliotecznego można sprawdzić, logując się do katalogu online lub kontaktując się z biblioteką. Jeśli przy zapisie do biblioteki zostanie podany adres mailowy, wówczas powiadomienia o terminie zwrotu będą przesyłane także na wskazaną pocztę elektroniczną.

Jak przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki przed upływem terminu zwrotu?

Samodzielnie: poprzez system biblioteczny po zalogowaniu się na konto czytelnika i wybraniu opcji „Prolonguj” dostępnej obok tytułu książki.

Warunkiem samodzielnego przedłużenia terminu zwrotu jest brak przetrzymanych książek na koncie czytelnika oraz brak zamówień na prolongowany egzemplarz.

U bibliotekarza: na miejscu w bibliotece, telefonicznie lub mailowo.

Warunkiem przedłużenia terminu zwrotu książki przez bibliotekarza jest brak zamówień na prolongowany egzemplarz.

Czy książki zamówione z mojego konta bibliotecznego może odebrać za mnie ktoś inny?

Tak. Należy jednak wcześniej pisemnie upoważnić w bibliotece tę osobę do wypożyczania zbiorów w naszym imieniu.

Co zrobić w przypadku zgubienia karty czytelnika?

Jak najszybciej zgłosić ten fakt w bibliotece w celu zablokowania konta czytelnika. Następnie można wyrobić duplikat karty.

Czy za pomocą Rzeszowskiej Karty Miejskiej wypożyczę książki z biblioteki?

Tak. Zapisani czytelnicy mogą posługiwać się Rzeszowską Kartą Miejską we wszystkich placówkach poza Wypożyczalnią Główną.

Co zrobić w przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki?

Odkupić zagubiony egzemplarz – dokładnie taki sam. 

Odkupić nowsze wydanie (ten sam tytuł).

Odkupić inny tytuł (po konsultacji z bibliotekarzem).

Czy biblioteka pobiera opłaty za nieterminowy zwrot książek?

Jeżeli książki nie zostały zwrócone w terminie i wynika to z przyczyn niezależnych od Biblioteki, zostanie naliczona opłata. Zgodnie z Regulaminem wynosi ona 0,10 złotych za 1 dokument za każdy dzień po terminie zwrotu.

Czy można kserować wypożyczone materiały biblioteczne?

Tak, na zasadach określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.