Powróć do: DLA BIBLIOTEKARZY

Dyskusyjne Kluby Książki

Logotyp Dyskusyjne kluby książki przedstawiający napis DKK Dyskusyjne Kluby Książki zaczęły powstawać w 2007 roku z inicjatywy Instytutu Książki. Działają przy jego finansowym i merytorycznym wsparciu w bibliotekach publicznych różnego stopnia - od największych bibliotek wojewódzkich po filie biblioteczne w małych miejscowościach. Moderatorzy spotkań DKK to najczęściej bibliotekarze, zaś członkowie klubów to wszyscy chętni do dyskusji o książkach czytelnicy - niezależnie od wieku, zainteresowań, doświadczeń czytelniczych czy wykształcenia.

Główne cele programu Dyskusyjnych Klubów Książki to promowanie czytelnictwa poprzez tworzenie przyjaznych przestrzeni do rozmów o literaturze, inspirowanie i wspieranie bibliotekarzy w kreowaniu mody na czytanie oraz ożywienie i integracja środowisk lokalnych skupionych wokół bibliotek. 

Szczegółowe informacje na temat Dyskusyjnych Klubów Książki i ich funkcjonowania zawiera Informator programu DKK dostępny na stronie Instytutu Książki.

     loga_dkk2023