Powróć do: E-ZBIORY

Bibliografia regionalna

Bibliografia regionalna województwa podkarpackiego opracowywana jest w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Od roku 2008 tworzona jest systemem online równolegle z kilkunastoma bibliotekami powiatowymi i pełniącymi funkcję bibliotek powiatowych w woj. podkarpackim.

Trzy książki oplecione strzałką skierowaną w prawo. Obok tekst Bibliografia województwa podkarpackiego.  

Zakres tematyczny bibliografii jest wszechstronny, uwzględnia materiały z wszystkich dziedzin wiedzy. Obejmuje opisy bibliograficzne różnych typów wydawnictw: książek, fragmentów książek, map, roczników czasopism, artykułów z czasopism i innych dokumentów dotyczących województwa podkarpackiego.

Baza jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji.

Baza danych uwzględniająca różnorodne materiały regionalne publikowane od 2008 roku:

Baza danych uwzględniająca materiały regionalne publikowane w latach 2000–2007:

Baza danych rejestrująca materiały regionalne publikowane w latach 1996–1999:

Bibliografia regionalna w formacie PDF:

Bibliografia Rzeszowszczyzny:
za lata 1944-63 cz. 1: druki zwarte  
za lata 1944-63 cz. 2: artykuły z czasopism
za rok 1964  
za rok 1965  
za rok 1966 
za rok 1967 
za rok 1968 
za rok 1969
za rok 1970 
za rok 1971 
za rok 1972  
za rok 1973 
za lata 1974/75  

Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego:
za lata 1975/76 
za rok 1977 
za rok 1978 
za rok 1979 
za rok 1980 
za rok 1981 
za rok 1982 
za rok 1983 
za rok 1984 
za rok 1985 
za rok 1986 
za rok 1987 
za rok 1988 
za rok 1989 
za rok 1990 
za rok 1991 
za rok 1992 
za rok 1993 
za rok 1994
za rok 1995 

Bibliografia województwa podkarpackiego:
za rok 2000
za rok 2001 

Bibliografia powiatu rzeszowskiego:
za rok 2000

Informacji regionalnej udzielają bibliotekarze z Działu Informacyjno-Bibliograficznego WiMBP w Rzeszowie:
e-mail: infbib@wimbp.rzeszow.pl
tel. 17 866 94 18, 17 866 94 19