Zapytanie ofertowe: Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w lokalu Oddziału dla Dzieci i Młodzieży położonym przy ul. Słowackiego 11 w Rzeszowie

Rzeszów, 15.03.2023 r.
Znak: VIII.261.2.2023
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
35-010 Rzeszów, ul, Sokoła 13
NIP: 813-02-68-024


ZAPYTANIE  OFERTOWE 1/A/2023

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do złożenia oferty na: "Dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji w lokalu Oddziału dla Dzieci i Młodzieży położonym przy ul. Słowackiego 11 w Rzeszowie." 

W załączeniu w formie odrębnych plików zamieszczono:

  • Sprostowanie do zapytania ofertowego
  • Zapytanie ofertowe
  • Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 1a - plan montażu klimatyzacji
  • Załącznik nr 2 - formularz oferty
  • Załącznik nr 3 - wzór umowy

 

Kierownik Zamawiającego
mgr Bożena Janda
Dyrektor WiMBP w Rzeszowie

Pliki do pobrania:

Sprostowanie do Zapytania ofertowego
Format: pdf, 215.53 kB
Zapytanie ofertowe
Format: pdf, 1.28 MB
Załącznik nr 1a - plan montażu klimatyzacji
Format: pdf, 1.23 MB
Załącznik nr 2 - formularz oferty
Format: docx, 21.75 kB
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Format: docx, 24.86 kB
powrót do kategorii
Następny

Pozostałe
aktualności