„Biblioteka dla biznesu” – spotkanie w Filii nr 9 WiMBP

24 maja 2023 r. w Filii nr 9 WiMBP odbyło się spotkanie pod hasłem „Biblioteka dla biznesu”. Gościliśmy reprezentantki sieci Enterprise Europe Network – ośrodka wspierającego przedsiębiorstwa we wprowadzaniu innowacji i rozwoju na skalę międzynarodową – działającego przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W spotkaniu brali udział przedstawiciele zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, a także dużych firm. Obecne były również bibliotekarki z Czech, które aktualnie biorą udział w programie Erasmus+ i realizują w naszej Bibliotece działania job shadowing. 

 

Na samym początku, kierownik Filii nr 9 – Ewa Drapała powitała wszystkich gości i wprowadziła w tematykę spotkania. Następnie, prowadząca prezentację – Pani Wioletta Choma-Wiątek opowiedziała o działalności ośrodka EEN i jego kluczowych osiągnięciach. Enterprise Europe Network działa już od 2008 roku. Pomaga przedsiębiorcom przede wszystkim w podnoszeniu konkurencyjności, rozwoju innowacji oraz w zdobywaniu nowych rynków. Oferuje usługi doradcze, spotkania brokerskie, współpracę międzynarodową, a także liczne szkolenia. 

Następnie zostały omówione zagadnienia związane z Funduszami Europejskimi dla firm, na lata 2021-2027. Poruszono obszary, takie jak: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Prowadząca dokonała analizy ważnych aspektów, które będą brane pod ocenę w przypadku starań o dotacje. Przedstawiła też tematy, takie jak: kredyt technologiczny, kredyt ekologiczny oraz kredyt bankowy i premia technologiczna. Zostały omówione dokładne informacje dotyczące naborów oraz wszelkich zasad finansowania projektów. 

Uczestnicy aktywnie brali udział w spotkaniu zadając liczne pytania, na które prowadząca – Pani Wioletta Choma-Wątek udzielała wyczerpujących odpowiedzi. Po zakończeniu prezentacji znalazł się czas na swobodną dyskusję i wymianę opinii na temat poruszanych zagadnień.

Joanna Kut

Galeria zdjęć

Przy stolikach siedzą zebrani na spotkaniu, kobiety i mężczyźni. Zebrani patrzą na prezentacje o kredycie hipotecznym, która wyświetlana jest na ekranie projekcyjnym. Uczestnicy spotkania siedzą przy stolikach. Uczestnicy spotkania siedzą przy stolikach zwróceni w kierunku kobiety w czarnej marynarce prowadzącej spotkanie.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności