Powróć do: Dla Czytelników

Zadłużenia wobec Biblioteki

W załącznikach poniżej znajduje się regulamin dochodzenia, umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie.